Educatie, cursus, ofwel Bijspijkeren van kennis.

In deze rubriek geven we een opsomming van door onze afdeling te verzorgen cursussen, bijscholing het verzorgen van kennisverrijking voor onze imkerleden, gastleden en ook voor belangstellenden. Ook die zijn welkom.

Online -basiscursus imkeren. Lees meer hier.

Korfvlechten. Lees meer hier.

Meer aanbod van door NBV verzorgde bijscholingen is HIER te vinden.