Werkgroep Biodiversiteit

Binnenkort start onze vereniging “Ruinen” e.o. met een werkgroep Biodiversiteit. Een voorstel van de NBV aan afdelingen of samenwerkende afdelingen om project ideeën, die het leefklimaat van bijen versterken en/of herstellen daarvan in de eigen omgeving van de vereniging uit te voeren. Dat kan zelf of in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, scholen, milieueducatie e.d. met een gezamenlijk gestelde doel. Het verbeteren van de biodiversiteit voor alle insecten, (wilde)bijen, vlinders, maar vooral ook het verbeteren van hun voedsel- en leefgebied.

Wilt u/jij ook meedoen, heb je ideeën, voorstellen, ken je groepen met dezelfde doelstelling(en) meld je alvast aan bij onze secretaris per mail.

Wij allen tellen mee, bloemen, planten, bijen, hommels, vlinders!

Een belangrijke succesfactor voor biodiversiteitsherstel is gebiedsgericht samenwerken.  Het Deltaplan heeft aan een leidraad daarvoor gewerkt met als doel organisaties en instanties die regionaal willen werken aan het biodiversiteitsherstel op weg te helpen. Als supporter van Stichting Deltaplan Biodiversiteit deelt ook de NBV deze leidraad. Benieuwd?