Werkgroep Biodiversiteit

Onze vereniging “Ruinen” e.o. heeft inmiddels een werkgroep Biodiversiteit. Een voorstel van de NBV aan afdelingen of samenwerkende afdelingen om project ideeën, die het leefklimaat van bijen versterken en/of herstellen daarvan in de eigen omgeving van de vereniging uit te voeren. Dat kan zelf als afdeling of in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, als scholen, milieueducatie e.d. met een gezamenlijk gestelde doel. Het verbeteren van de biodiversiteit voor alle insecten, (wilde)bijen, vlinders, en ook de flora hierbij passend, dus ook vooral het verbeteren van het voedsel- en leefgebied is het grote streven.

Wilt u/jij ook meedoen, heb je ideeën, voorstellen, ken je groepen met dezelfde doelstelling(en) meld je alvast aan bij onze secretaris per mail.

Wij allen tellen mee, bloemen, planten, bijen, hommels, vlinders!

Een belangrijke succesfactor voor biodiversiteitsherstel is gebiedsgericht samenwerken.  Het Deltaplan heeft aan een leidraad daarvoor gewerkt met als doel organisaties en instanties die regionaal willen werken aan het biodiversiteitsherstel op weg te helpen. Als supporter van Stichting Deltaplan Biodiversiteit deelt ook de NBV deze leidraad.

De NBV is een van de initiatiefnemers van het bijenconvenant. Afspraken zoals in deze convenant vermeld, zijn inmiddels door veel gemeenten ondertekend. Gemeente de Wolden waar Ruinen onder valt is een gemeente die hier nog geen akkoord aan heeft gegeven. Daar trachten wij als imkervereniging Ruinen e.o. ons de komende periode sterk voor te maken.