Verenigingsnieuws en informatie

Jaarvergadering januari 2023

De jaarvergadering van onze afdeling heeft weer plaatsgevonden. Na de gebruikelijke procedures als jaarverslag, financieel verslag en de rondvraag werden een aantal van onze leden gehuldigd vanwege 25-en 40 jaar lidmaatschap van VBBN/NBV. De uitreiking werd gedaan door de voorzitter van de NBV die in zijn toespraak ons melde dat dit de eerste huldiging was die hij in zijn nieuwe functie mocht uitvoeren.

Jubilarissen en de NBV voorzitter.

Voor alle jubilarissen had hij een korte terugblik op bezigheden en bijzonderheden van de elke jubilaris. Elkeen mocht na het uitreiken of opspelden (dat naar keuze) van de zilveren – 25 jaar- of gouden -40 jaar- speld een fraaie attentie ontvangen uit handen van een van de bestuursleden.

De jubilarissen JanWillem Benning, Willem Wobben en Jan Slagter

Roel Broekman en de Voorzitter NBV Wijnand Lodder

Na deze plichtplegingen en een korte pauze Verzorgde Bert Pranger van ’t Ielgat te Amen een boeiende presentatie, ingegaan werd op de geschiedenis van het bijenhouden door de eeuwen heen, dit tegen het licht van methodes van bijenhouden en het daaraan verbonden materiaal. Interessant was dat Bert een geheel nieuwe methode liet zien om eenvoudig te imkeren met kasten boven elkaar met respectievelijk een oude en een nieuwe koningin, waarbij ook de varroabestrijding eenvoudig is te combineren. Het werken met het Scalfinikooitje.

Het “opsluitkooitje”

Als bestuurslid nam Elly van Zanten afscheid vanwege de keuze voor een andere woonplaats dan Ansen. Ook Elly mocht een presentje ontvangen voor haar inzet in de vereniging van afgelopen jaren.

Nieuws vanuit de NBV. December 2022

Vanuit de EEG komen er elk jaar gelden beschikbaar voor de imkerij in de bij de Europese Unie aangesloten landen, ook Nederland ontvangt hiervan jaarlijks een bedrag, de vraag die de imkerij altijd stelt is waar dat geld naar toe gaat en hoe dat geregeld is. Tot nu toe was het zo dat al het geld altijd naar de Universiteit Wageningen ging voor onderzoek, zonder echte beslissingsbevoegdheid vanuit de sector imkerij.

Aan dit proces is een eind gekomen door het Imkersoverleg  – Imkers Nederland, Vereniging beroepsimkers, biodynamische imkers en NBV – , op de aanbesteding van projecten kon alleen maar door de Universiteit Wageningen worden ingeschreven, niet echt openbaar dus. Alle financiën gingen dus naar de Universiteit Wageningen, wel was er een commissie van toezicht waar ook weinig van naar buiten kwam.

Deze gang van zaken is nu afgeschaft omdat het Imkersoverleg  afstand heeft genomen van deze gang van zaken van het in het verleden lopende aanbestedingsproces en hebben bewerkstelligd dat de EU – honinggelden per 1 januari 2023 vrij openbaar aan besteedbaar zijn voor kennisinstellingen als universiteiten, hogescholen, mbo’s etc. Het alleenrecht van Wageningen is dus doorbroken, er is dus nu concurrentie mogelijk met waarschijnlijk ook andere voorstellen en misschien betere onderzoeksvoorstellen. Voor mensen die zich in deze materie willen verdiepen de volgende link:

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sectorale-interventie-bijenteelt-sib

EU regelgeving: Noteer gebruik middelen varroabestrijding!

Het is weer tijd om de varroa te bestrijden. Noteer goed wat u gebruikt want volgens artikel 108, van de EU richtlijn 2019/6 moet de toediening van diergeneesmiddelen bij voedselproducerende dieren geregistreerd worden en herleidbaar zijn tot 5 jaar terug. Middelen ter bestrijding van de varroamijt, ook organische, worden gezien als diergeneesmiddel.  Dit betekenen dat we als imkers het volgende moeten opnemen in onze administratie: 

a) de datum waarop het geneesmiddel voor het eerst aan de dieren is toegediend;

b) de benaming van het geneesmiddel;

c) de hoeveelheid van het toegediende geneesmiddel;

d) de naam of handelsnaam en de woonplaats of maatschappelijke zetel van de leverancier;

e) de aankoopbewijzen van de geneesmiddelen die zij gebruiken;

f) de identificatie van het behandelde dier of de behandelde groep dieren;

g) de naam en de contactgegevens van de dierenarts die het geneesmiddel heeft voorgeschreven, indien van toepassing;

h) de wachttijd, zelfs als die nul is;

i) de duur van de behandeling.

Jaarvergadering 22 oktober 2021

Na een jaar overgeslagen te hebben(u weet inmiddels wel waarom!) was er de 110e jaarvergadering (nou ja min een dan) van onze afdeling Ruinen e.o.

Na de standaard verslagen en procedures behorende bij een jaarvergadering, werden er liefst 6 leden gehuldigd voor resp. 50 – 40 en 25 jaar lidmaatschap van (voorheen)VBBN nu NBV.

Jubilarissen 2022

V.r.n.l. Sake Gerritsen 25j, Bertus Mos 25j, Koop Kreulen 50j, Albert de Boer 25j, Jan Elslo 40j, Gerard Vos 40j.

Afwezige jubilarissen (wegens omstandigheden) zijn Ap Rutges 50 jaar, Jan van der Linde 40 jaar en Berend Kronenberg 25 jaar lid van VBBN – NBV.

Na de huldiging werd een presentatie gegeven over honingkwaliteit, het testen en analyseren ervan, waar na de presentatie de ingezonden potten en batches honing aan de inzenders werd teruggegeven. Met een certificaat van de meetresultaten. De gemiddelde uitslag was positief, ofwel die imkers konden trots zijn op hun geoogst product. Aan de NBV afgevaardigde werd gevraagd om vanuit de NBV de regie te nemen om consument, afnemer en gebruiker van honing van de Nederlandse imker beter te promoten en voor te lichten. Daar is een zeer groot gebrek aan kennis. Het antwoord daarop was wat vaag, dus we zullen als imkers zelf ons product beter moeten promoten. Een zware opgave? nee een uitdaging!

Na de formele vergadering en huldiging werd een presentatie gegeven over honingkwaliteit, het testen en analyseren ervan, waar na de presentatie de ingezonden potten en batches honing aan de inzenders werd teruggegeven. Met een certificaat van de meetresultaten. De gemiddelde uitslag was positief, ofwel die imkers konden trots zijn op hun geoogst product. Aan de NBV afgevaardigde werd gevraagd om vanuit de NBV de regie te nemen om consument, afnemer en gebruiker van honing van de Nederlandse imker beter te promoten en voor te lichten. Daar is een zeer groot gebrek aan kennis. Het antwoord daarop was wat vaag, dus we zullen als imkers zelf ons product beter moeten promoten. Een zware opgave? nee een uitdaging!

22 april 2022 mocht het bestuur nog een jubilaris in het “zonnetje” zetten. En wel Henk Pries die 55 jaar lid is van VBBN/NBV. De derde generatie van bijenhouders/imkers, de middelste want zijn zoon en kleinzoon zijn inmiddels ook “besmet” met het imkeren. Zoon Frens is inmiddels “Bijenambassadeur” en kleinzoon volgt de basiscursus Imkeren.

6 generaties Familie Pries met er boven de trotse Henk, zijn echtgenote, medaille en zoon Frens.