Suiker, invertsuiker en bijenvoer.

Tijdens een imkercafe-avond komen een heleboel onderwerpen terecht op de stam/praottafel. Zoals over bijenvoer en dan de discussie kristalsuiker, eigen honing, invertsuiker, rietsuiker, supplementen en hoe te voeren.

Deel I kristalsuiker, hoe wordt dat geproduceerd?

SUIKERPRODUCTIE
Ongebluste kalk wordt gebruikt in de suikerproductie bij het purificeren van het sap uit bieten of rietstengels. De suikerbiet wordt versneden en wordt vervolgens in de diffusietoren tot sap geperst. Hierbij wordt ongebluste kalk, die afkomstig is van de calciumrijke kalksteen, gebruikt.

Raffinageproces

Het maken van kristalsuiker in een aantal stappen. Raffinaderijen beginnen met het isoleren van de suikerkristallen in de suikerbieten of suikerriet, meestal door middel van diffusie. Tijdens diffusie, wordt de suiker bron geweekt in water, gemalen of verpulverde om cellen bloot te leggen, dan verdampen en zeven tot fijn stof waarna de kristallen kunnen worden verzameld. In dit stadium, zijn  de kristallen gewoonlijk licht bruin of geelbruin van kleur dit noemen we ruwe suiker.
Ruwe suiker is niet helemaal hetzelfde als kristalsuiker daarvoor is een bewerkingen nodig. Eerst komt de “raffinatiefase”, waar raffinaderijen de kristallen breken ​​met water en een  fosfor verbinding. Affinatiefase resulteert meestal in een dikke suikersiroop dat fabrikanten verwarmen en vervolgens snel afkoelen zodat de suiker opnieuw kan kristalliseren. Ze gebruiken soms chemische middelen om de snelheid wat omhoog te helpen. Het resultaat is meestal tweeledig: fijne witte korrels en rijke donkere siroop. Raffinaderijen verkopen meestal een deel als kristalsuiker en de andere als melasse.
Import uit ontwikkelingslanden.
Er is al vaker door de onderzoeksjournalistiek geschreven over de “Suiker Maffia”. Suiker wordt in de EU langs slinkse financiële wegen geïmporteerd vanuit niet Europese landen. De controle op het in die landen gebruikte productieproces laat te wensen over.
Kortom er kan het nodige mis gaan bij het produceren van kristal suiker.

Deel II: Invertsuikers hoe komen die tot stand en waar bestaat dat uit.

Deel III: Rietsuiker

Deel IV: Eigen honing.

Deel V: Supplementen.

Deze onderwerpen worden de komende tijd verder beschreven en behandeld!