Onze Bijenstal .

Onze afdeling heeft de beschikking over een bijenstal die pal naast het bezoekerscentrum Dwingelderveld gelegen is. Hier kunnen we voorlichting geven aan belangstellenden, groepen, schoolklassen en allen die meer over de bijen willen weten.

Niet altijd is er een imker aanwezig. De openingstijden zijn gelijk aan de openingstijden van het bezoekerscentrum, dus raadpleeg hiervoor de webstee van het bezoekerscentrum.

In de bijenstal is een observatiekast te zien waar een blik geworpen kan worden op de dagelijkse activiteiten van de bijtjes. Via een doorzichtige loopgang kunnen zij naar buiten om pollen, nectar en water te zoeken in de nabije tuin van het centrum.

Observatiekast met doorkijk naar de bijenkasten in de stal.
Inkijkje in de observatiekast.

In de observatie kast kan men de bijtjes hun werk zien doen, het broed bekijken, de koningin opzoeken en meestal zie je wel bijtjes die de bijendans uitvoeren -geen onzinnige Tik-Tok dansjes, maar zij geven aan elkaar door waar nectar of pollen zijn te vinden in overvloed.

Op een aantal infopanelen is meer informatie te vinden zoals een jaarkalender met de jaarrond activiteiten van de imker.

Informatiepanelen over bijen en imkeren.

Via het raam heeft men een mooie veilige uitkijk op de in de stal staande bijenkasten van enkele imkerleden. Die kunnen wisselen want soms gaan de volken op reis, bijvoorbeeld naar het koolzaad in het voorjaar, het fruit, de bes of de linde. Voor de heidedracht hoeven ze dan weer niet zo ver te vliegen.

Een blik op de bijenkasten in de stal. Vooraan enkele houten kasten en in het midden kunststof z.g. Segeberger kasten.

Komen jullie een keer kijken? en als je vragen over de bijen heb laat het dan weten, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Vrolijke bijtjes op de bijenstalgevel.

Woensdag 24 augustus 2022 is er een mooie “Bijenkorf” op de gevel van de bijenstal naast het Bezoekerscentrum onthuld. Willem Wobben onze voorzitter, en Piet Morsink- de ontwerper- onthulden deze vrolijkebijtjes, waar uitsluitend Natuurmonumentenmensen bij aanwezig waren. Maar die partij heeft dit dan ook geschonken waardoor de stal van verdere afstand voor het publiek ook beter zichtbaar is.

De tweede week van juli 2022 kon na twee jaar weer een OpenImkerDag plaatsvinden. De kar van onze afdeling stond pontificaal voor het Bezoekerscentrum Dwingelderveld. Enkele imkerleden waren die dagen aanwezig om wat te vertellen over de bijen en biodiversiteit, en natuurlijk wilde men wel de door de bijen verzamelde honing verkopen.

Honing verkoop aan de infokar.
Aandachtig de werkzaamheden van de bijtjes bekijken.

In de bijenstal kon men in de observatiekast de bijtjes zien in- en uitvliegen. Altijd een fascinerend gezicht de werkzaamheden te aanschouwen door en voor jong en wat ouder.

De biodiversiteit in de directe omgeving is ook het kijken waard, want langs het pad naar de stal met een verscheidenheid van bloeiende bloemen , aangeplante dop- en struikheide was ook de rups van de St-Jacobsvlinder te vinden, flink blad etende en “reststoffen” achterlatend.

Nu nog rups, straks een mooie vlinder.
Een vrouwtje Pluimvoetbij met al behoorlijk versleten vleugeltjes.

De mooiste ontdekking was tussen de ingang van het bezoekerscentrum en de infokar een Pluimvoetbijtje. Haar nestgelegenheid was tussen de stenen. Mooie dagen waren het weer.

Imkeren en bijenhouden is ook kijken en beleven van de omgeving van de bijen.