Honing testen?

Wat is de kwaliteit van mijn geoogste honing eigenlijk?

Bitsandbees.nl kan de kwaliteit van de geoogste honing van de imker bepalen. En dat doen wij al weer bijna 20 jaar voor veel tevreden imkers, instelling, bedrijven en belangstellenden.

De uitslagen worden verstrekt op bijgaand voorbeeld document.

Wij onderzoeken de kwaliteit van de ingezonden honing op de volgende onderdelen;

  • Organoleptisch
  • Vocht- en/of  Brixwaarde
  • pH-waarde
  • Elektrische geleiding ofwel de EC-waarde
  • Glucose Oxidase gehalte
  • Katalase
  • Pollen als klasse en een algemeen overzicht
  • Eiwitbepaling

Deze metingen kunnen wij bepalen, resp. onderzoeken. Is het een enzymrijke honing, is het vochtgehalte overeenkomstig de aangegeven houdbaarheidsdatum, is de botanische herkomst wel juist van wat er op het etiket staat, welke, resp. hoeveel pollen zijn aanwezig en zijn die ook verschillend en representatief voor wat het etiket vermeld?

Indien belangstelling om de kwaliteit van je geoogste honing te weten om dit (h)eerlijke product honing aan te bieden aan je afnemer, kan je een mailbericht zenden via: bitsandbees.nl

Een bemonstering van minimaal 40 gram volstaat en een verklaring van de gemeten waarden wordt per pdf verzonden aan het opgegeven mailadres.

De kosten hiervoor bedragen € 40,00 per honingsample.

Verzenden van te onderzoeken batches, of persoonlijk afleveren kan na overleg, per mail aan te vragen: erbij@bitsandbees.nl

Stuur je een copy van het toegepaste etiket mee van de ter verkoop aangeboden honing, dan gaan we dat ook gelijk voor je beoordelen.

Als imker dient men wettelijk zijn/haar honing product te voorzien van een analyse waarin vermeld de houdbaarheidsdatum van de aangeboden honing. Dat is niet altijd maar twee jaar, dat is van meerdere factoren afhankelijk. (zie ook artikel etikettering)

11.1 Bepalen houdbaarheidsdatum
Art. 24 Verordening (EU) Nr. 1169/2011
Dit artikel bepaald dat de producent, in ons geval de imker die de honing ter verkoop aanbied de houdbaarheidstermijn middels een analyse kan garanderen. Meer informatie over deze verordening hier te lezen.

Verklaring van te onderzoeken onderdelen:

Glucose Oxidase H2O2 peroxide uitkomst.
Glucose + Water + Zuurstof + Glucose-oxidase  >>>Gluconzuur + Waterstofperoxide. Het enzym in de honing wordt door de bijen afgegeven in de kopklieren tijdens de verwerking van nectar naar honing. Een enzymrijke honing geeft H2O2. Deze honing kan dan worden toegepast bij wondbehandeling en brandwonden. Er zijn ook uitzondering hierop zoals een hoog vitamine C gehalte waarbij het enzym zal oxideren met de vitaminen. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij naar :  http://www.bitsandbees.nl/enzymglucoseoxidase.htm

Vochtgehalte- ofwel Brixwaarde van de honing.
Het vochtgehalte van honing is bepalend voor de houdbaarheid. Honing met een vochtgehalte boven de 20% mag niet worden aangeboden, en zal zeer snel overgaan tot gisting. Uitzondering is heidehoning, deze mag max. 23% vocht bevatten. Honing met <17% vochtgehalte maximaal 24 maanden houdbaarheid. 17.1 – 18% tenminste 18 maanden. 18.1 – 19% tenminste 12 maanden. 19.1 – 20% 3 maanden houdbaar. Het vochtgehalte van (vloeibare)honing wordt gemeten met een Refractometer. (lees verder onderaan!)
pH-waarde, of zuurgraad van honing.
Zuurgraad en elektrische geleiding kunnen naast een pollenanalyse gebruikt worden om de botanische herkomst vast te stellen. pH is de term voor de zuurgraad en loopt van 1 – 14. 1 is zuur zoals zwavelzuur, en 14 is basisch zoals zeep. Water is neutraal en heeft een pH van 7.  pH waarde van honing ligt ongeveer tussen de 3,5 en 6. De waarde kan worden gemeten met een pH-meter of indicator strips. Als voorbeeld heeft Phacelia honing een pH van 3,30 en heidehoning een pH van 4,23. Honingdauwhoning zal een pH van >4,6 hebben.
Geleiding of EC-waarde.
Zuurgraad en elektrische geleiding kunnen naast een pollenanalyse gebruikt worden om de botanische herkomst vast te stellen. Soortelijke elektrische geleiding ofwel geleidend vermogen van honing is een maat voor het asgehalte, het residu dat overblijft na verassing van honing. Het asgehalte correspondeert met het kaliumgehalte van honing, afkomstig van de ingezamelde nectar. Het zegt dus iets over de herkomst van de gemeten honing. Zo heeft klaverhoning een geleiding van 180 µS/cm, en tamme kastanje een geleiding van 1250 µS/cm. Bloemenhoning heeft een waarde van onder de 800 µS/cm en honingdauwhoning een waarde van boven de 800 µS/cm. Lage waarden onder de 100 µS/cm wijzen op vervalste honing.
Pollentelling = klasse bepaling.
Pollenanalyse van de onderzocht honing geeft een globaal beeld van de meest voorkomende pollen in de honing. De pollen worden volgens de imkermethode bepaald. Benoeming van pollen is een tijdrovend en moeilijk werk, maar geeft een imposante inkijk in de miniwereld en laat zien dat de natuur het mooist is in het kleine!
De telling bepaalt hier het aantal pollen per 10 gram honing en daarmee de klasse van de geteste honing.
Pollen bepaling kan op speciaal verzoek wel worden bepaald in overleg, maar maakt geen deel van van dit onderzoek,
Glucose oxidase meting
Voorbereidingen voor honinganalyse.

Eiwitbepaling. Voor heidehoning (Calluna vulgaris) zijn andere criteria om de echtheid en zuiverheid ervan te bepalen. Een onderzoek naar het pollenbeeld dient een minimaal aantal pollen te bevatten van 30 – 45% van de totaal aanwezige pollen. Een ander belangrijke bepaling is het eiwitgehalte. Botanische honing bevatten slechts < 0,3% eiwit. Heidehoning heeft een percentage van minimaal 1,15% – 2,5% eiwit. Het eiwit zorgt voor het gelatineus karakter van heidehoning. Ook genaamd thixotropie.

Zelf het vochtpercentage meten van je honing doe je met een honingrefractometer met ATC. Deze refractometer moet je wel regelmatig controleren. Dat heet ijken en dat gaat het beste met Vierge-olijfolie. De procedure lees je alhier. De in te stellen meetwaarde is dan 71 Brix, ofwel 27,1% vochtgehalte. Refractometer schoonmaken en is dan gereed voor een nauwkeurige vochtmeting van de (vloeibare) honing.