Honing en het etiket.

Wanneer de imker zijn/haar honing ter verkoop aan gaat bieden, dient er op pot of flacon een etiket te worden aangebracht die voldoet aan de regels die de overheid ons voorschrijft.

De belangrijkste onderwerpen en vermeldingen zullen wij hier in het kort aangeven:

Naam van het product – Honing dus- dient centraal midden op het etiket vermeld te worden.

Naam, adres, plaatsnaam en postcode van de verkoper. Dat hoeft dus niet de producent te zijn indien de honing elders zou worden afgenomen. Een telefoonnummer of mailadres mag, maar is niet verplicht.

De inhoud van pot of flacon met de vermelding van gram of g. Voorbeeld: 450 gram of 450 g.

Een product codering of Lotnummer welke verwijst naar de herkomst of producent van de honing. De verkoper dient bij eventuele reclames of problemen de herkomst te kunnen duiden aan de vragende instantie. Een letter L voor afgaand aan de codering is aan te bevelen, dus b.v. L20-0601

Herkomst van de honing; en dat betreft voor ons imkers “Nederlandse honing”. Een separate aanvulling van streek, plaats of locatie is wel toegestaan. Nederlandse honing uit ons mooie Ruinen mag wel als het daar ook vandaan komt en niet omdat daar onze vereniging statutair gevestigd is.

Houdbaarheidsdatum met voluit de tekst: Ten minste houdbaar tot (dag) +(maand) + (jaar) b.v. 31 dec 2022 of ook toegestaan is: Ten minste houdbaar tot einde maand + jaar b.v. dec-2022 of alleen jaar, b.v. 2022.

Wat niet verplicht is maar wel aanbevolen is de vermelding dat honing niet aan te bevelen is voor kinderen jonger dan 12 maanden. In onze infogids 2015/2016 is toen door het bestuur besloten deze vermelding voor verkoop (via onze kar) verplicht te stellen!

Botanische herkomst van honing alleen vermelden indien de herkomst ook daadwerkelijk aantoonbaar is, b.v. Lindehoning of klaverhoning, maar bij twijfel dus niet vermelden maar dan de term (bloemen)honing toepassen. maar is hier ook twijfel over – misschien toch wel melange met honingdauw-honing – dan slechts de term honing toepassen of nog beter, je de honing laten testen. (Zie rubriek “Honing testen” voor opties) En de tekst Honig mag ook gebruikt worden!

Houdbaarheid van honing is afhankelijk van vochtgehalte of HMF-waarde. Hou gemiddeld 18 maanden aan na oogsten dan is bij twijfel dit in de meeste gevallen overeenkomstig de waarheid. 17% en minder 2 jaar houdbaar: 17,1%-18% 18 maanden houdbaar: 18,1%-19% 12 maanden houdbaar: 19,1%-20% 3 maanden houdbaar. Meer dan 20% vochtgehalte dan mag het niet ter verkoop worden aangeboden!

Verwarmen van honing veroorzaakt sterk kwaliteitsverlies. Bewaren bij kamertemperatuur (20gr) geeft een verhoging van 1,5mg/kg HMF/maand; de 40mg/kg volgt bij 35gr > in 60 dagen ; 55gr > in 3 dagen ; 70gr > in 4 uur en bij 85gr zal de HMF waarde van 40mg/kg in 10 minuten zijn bereikt. Een half uur verhitten bij 100gr geeft als resultaat 400mg/kg HMF. Honing ter verkoop aanbieden van > 40mg/kg is wettelijk NIET toegestaan. Dit valt dan onder de benaming en gebruik van bakkershoning.

Honing in de pot is te bewaren op kamertemperatuur, hogere bewaar/opslagtemperatuur versneld het HMF-getal, lagere (omgevings)temperatuur zorgt voor een snellere kristallisatie. Maar ook hier meten=weten en gissen=missen!

Het vermelden van termen op het etiket die niet kunnen worden waargemaakt zijn NIET toegestaan. Ongegronde gezondheidsclaims mogen niet worden vermeld. “Natuurzuiver” is een mooi klinkende vermelding maar als imker die de honing oogst en in de pot afvult, kan deze dat niet “hard” maken zonder onderzoek of onderbouwing.

Naamgeving van honing is eveneens vastgelegd in de Warenwetbesluit honing. Deze worden aangeduid als honing, bloemenhoning, nectarhoning, honingdauwhoning, raathoning, raatbrokken in honing, brokhoning, lekhoning, slingerhoning, pershoning of gefilterde honing.

Doe er je voordeel mee en zorg bij het oogsten en verwerken van dat mooie product honing, -wat de bijtjes ons geven- dat er schoon, zuiver en met veel aandacht hieraan gewerkt wordt.

Een paar potjes honing van de auteur bestaande uit vloeibare-, gekristalliseerde-, en crème- honing.

Regelgeving “honingbesluit” is vervallen en vervangen door “Warenwetbesluit honing” omschreven en te lezen via:
 https://wetten.overheid.nl/BWBR0015923/2016-10-06

En zoals het dus beslist niet moet, zoals onlangs op een markt de honing werd aangeboden aan de consument door een “imker” .

Zo willen wij onze honing toch niet aanbieden aan de consument???