Honing en het etiket.

Wanneer de imker zijn/haar honing ter verkoop aan gaat bieden, dient er op pot of flacon een etiket te worden aangebracht die voldoet aan de regels die de overheid ons voorschrijft.

De belangrijkste onderwerpen en vermeldingen zullen wij hier in het kort aangeven:

Naam van het product – Honing dus- dient centraal midden op het etiket vermeld te worden.

Naam, adres, plaatsnaam en postcode van de verkoper. Dat hoeft dus niet de producent te zijn indien de honing elders zou worden afgenomen. Een telefoonnummer of mailadres erbij plaatsen mag, maar is niet verplicht.

De inhoud van pot of flacon met de vermelding van gram of g. Voorbeeld: 450 gram of 450 g.

Een product codering of Lotnummer welke verwijst naar de herkomst of producent van de honing. De verkoper dient bij eventuele reclames of problemen de herkomst te kunnen duiden aan de vragende instantie. Een letter L voor afgaand aan de codering is aan te bevelen, dus b.v. L20-0601 indien alle letters en cijfers van gelijke eenheid zijn.

Herkomst van de honing; en dat betreft voor ons imkers “Nederlandse honing”. Een separate aanvulling van streek, plaats of locatie is wel toegestaan. Nederlandse honing uit ons mooie Ruinen mag wel als het daar ook vandaan komt en niet omdat daar onze vereniging statutair gevestigd is.

Houdbaarheidsdatum met voluit de tekst: Ten minste houdbaar tot (dag) +(maand) + (jaar) b.v. 31 dec 2023 of ook toegestaan is: Ten minste houdbaar tot einde maand + jaar b.v. dec-2023 of alleen jaar, b.v. 2023.

Over de houdbaarheid van honing het volgende:

11.1 Bepalen houdbaarheidsdatum
Art. 24 Verordening (EU) Nr. 1169/2011

Op ieder levensmiddel moet in beginsel een houdbaarheidsdatum worden
vermeld. Afhankelijk van de bederfelijkheid en mogelijk gevaar voor de
menselijke gezondheid van het levensmiddel is dat een uiterste
consumptiedatum (“te gebruiken tot”) of een datum van minimale houdbaarheid (“ten minste houdbaar tot (einde)”).
De fabrikant van een levensmiddel moet bepalen welke van de twee op zijn
levensmiddel moet worden vermeld. Bij de uiterste consumptiedatum gaat het
om de veiligheid van het levensmiddel. Bij de datum van minimale houdbaarheid gaat het om de verwachte kwaliteit van het levensmiddel. De fabrikant moet ook zelf bepalen wat een juiste houdbaarheidstermijn is voor zijn levensmiddel; hiervoor zijn geen specifieke regels opgenomen in Europese of Nederlandse regelgeving. Op basis van analyses van grondstoffen en eindproducten moet de fabrikant de juiste houdbaarheidstermijn vaststellen.
Als hulpmiddel voor het bepalen van de keuze tussen de uiterste

consumptiedatum of de datum van minimale houdbaarheid kan gebruik worden gemaakt van de Beslisboom die de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA heef opgenomen in paragraaf 3.3 van haar Richtsnoerdocument over houdbaarheidsdatum en daaraan gerelateerde voedselinformatie.

Hieruit blijkt dat de aanbieder/leverancier, ofwel de imker die zijn/haar honing ter verkoop aanbied de honing dient te voorzien van een analyseformulier o.g. waarin de specifieke eigenschappen, verband houdend met de uiterste houdbaarheidsdatum of kwaliteitsgarantie is gegarandeerd.

Wat niet verplicht is maar wel aanbevolen is de vermelding dat honing niet aan te bevelen is voor kinderen jonger dan 12 maanden. In onze Ruiner-infogids 2015/2016 is door het bestuur besloten deze vermelding voor verkoop (via o.a. onze Infokar) verplicht te stellen!

Botanische herkomst van honing alleen vermelden indien de herkomst ook daadwerkelijk aantoonbaar is, b.v. Lindehoning of klaverhoning, maar bij twijfel dus niet vermelden, maar dan de term (bloemen)honing toepassen. maar is hier ook twijfel over – misschien toch wel melange met b.v. honingdauw-honing – dan slechts de term honing toepassen of nog beter, je de honing laten analyseren. (Zie rubriek “Honing testen” voor opties)

Houdbaarheid van honing is afhankelijk van vochtgehalte en HMF-waarde. Hou gemiddeld 18 maanden aan na oogsten, dan is bij twijfel dit in de meeste gevallen overeenkomstig de waarheid. 17% en minder 2 jaar houdbaar: 17,1%-18% 18 maanden houdbaar: 18,1%-19% 12 maanden houdbaar: 19,1%-20% 3 maanden houdbaar. Meer dan 20% vochtgehalte, dan mag honing niet ter verkoop worden aangeboden! Waar wij als aanbieder van de honing geen invloed op hebben is de bewaring door de consument. een vermelding op het etiket voor de beste houdbaarheid zou op het etiket vermeld moeten worden. Hiervoor zijn voor zover bekend geen regels voor.

Verwarmen van honing veroorzaakt sterk kwaliteitsverlies. Bewaren bij kamertemperatuur (20gr) geeft een verhoging van 1,5mg/kg HMF/maand; de 40mg/kg volgt bij 35gr > in 60 dagen ; 55gr > in 3 dagen ; 70gr > in 4 uur en bij 85gr zal de HMF waarde van 40mg/kg in 10 minuten zijn bereikt. Een half uur verhitten bij 100gr geeft als resultaat 400mg/kg HMF. Honing ter verkoop aanbieden van > 40mg/kg is wettelijk NIET toegestaan. Dit valt dan onder de benaming en gebruik van bakkershoning.

Honing in pot/flacon is te bewaren op kamertemperatuur. Hogere bewaar/opslagtemperatuur versneld het HMF, lagere (omgevings) temperatuur zorgt voor een snellere kristallisatie. Honing dus NIET in de koelkast bewaren dat versneld de kristallisatie. Maar ook hier meten=weten en gissen=missen!

Het vermelden van termen op het etiket die niet kunnen worden waargemaakt zijn NIET toegestaan. Ongegronde gezondheidsclaims mogen niet worden vermeld. “Natuurzuiver” is een mooi klinkende vermelding maar als imker die de honing oogst en in de pot afvult, kan deze deze niet “hard” maken zonder onderzoek of onderbouwing. Evenzo vermeldingen van vitaminen, mineralen en andere aanwezigen stoffen kunnen alleen -indien die aantoonbaar door de producent/leverancier – worden aangegeven.

Naamgeving van honing is eveneens vastgelegd in de Warenwetbesluit honing. Deze worden aangeduid als honing, bloemenhoning, nectarhoning, honingdauwhoning, raathoning, raatbrokken in honing, brokhoning, lekhoning, slingerhoning, pershoning of gefilterde honing. Andere benamingen zijn verzinselnamen.

Doe er je voordeel mee en zorg bij het oogsten en verwerken van dat mooie product honing, -wat de bijtjes ons geven- dat er schoon, zuiver en met veel aandacht aan gewerkt wordt.

Een paar potjes honing van de auteur bestaande uit vloeibare-, gekristalliseerde-, en crème- honing.

Regelgeving “honingbesluit” is vervallen en vervangen door “Warenwetbesluit honing” omschreven en te lezen via:
 https://wetten.overheid.nl/BWBR0015923/2016-10-06

En zoals het dus beslist niet moet, zoals op een markt waar de honing werd aangeboden aan de consument door een “imker” .

Zo willen wij onze honing toch niet aanbieden aan de consument???