Educatie, cursus, ofwel Bijspijkeren van kennis.

In deze rubriek geven we een opsomming van door onze afdeling te verzorgen cursussen, bijscholing het verzorgen van kennisverrijking voor onze imkerleden, gastleden en ook voor belangstellenden. Ook die zijn welkom.

Online -basiscursus imkeren. Lees meer hier.

Korfvlechten. Lees meer hier.

Pollenanalyse. Een noordelijke pollenclub is dan eindelijk van start gegaan in Hoogeveen. Met een leuke club belangstellenden is na een beginnerscursus “Pollen Herkennen” een studieleergroep van start gegaan. Leren eindigt nooit dus er wordt volop kennis vergaard en uitgewisseld. Onderzoek naar welke pollen we in onze honing vinden en trachten de herkomst ervan te vinden. Afmetingen, vormen, structuren aperturen vinden die verwijzen naar de gezochte pollen. Onderzoeken of de botanische omschrijving ook overeenkomt met de gevonden pollen. Ook aanmelden of meedoen? stuur een mailtje aan: erbij@bitsandbees.nl

Bij voldoende belangstelling starten wij een nieuwe beginnerscursus “Pollen (her)kennen”

Meer aanbod van door NBV verzorgde bijscholingen is HIER te vinden.