Bijspijkeren van kennis.

In deze rubriek geven we een opsomming van door onze afdeling te verzorgen workshop, cursussen, bijscholing het verzorgen van kennisverrijking voor onze imkerleden, gastleden en voor belangstellenden. Ook die zijn van harte welkom.

Honingtester worden! Lees hier meer.

Online -basiscursus imkeren. Lees meer hier.

Korfvlechten. Die staat ook weer in de steigers voor het aankomend seizoen. Lees meer hier.

Pollenanalyse. De noordelijke pollenclubleden komen al weer een jaar regelmatig bij elkaar . Met een leuke club belangstellenden is na een beginnerscursus “Pollen Herkennen” een studieleergroep van start gegaan. Leren eindigt nooit dus er wordt volop kennis vergaard en uitgewisseld. Onderzoek naar welke pollen we in onze honing vinden en trachten de herkomst ervan te vinden. Afmetingen, vormen, structuren aperturen vinden die verwijzen naar de gezochte pollen. Onderzoeken of de botanische omschrijving ook overeenkomt met de gevonden pollen. Ook aanmelden of meedoen? stuur een mailtje aan: erbij@bitsandbees.nl

Bij voldoende belangstelling starten wij een nieuwe cursus “Pollen (her)kennen” schreven wij in augustus. Dat is inmiddels alweer afgesloten met 24 cursisten.

Meer aanbod van door NBV verzorgde bijscholingen is HIER te vinden.