Blog- App- en forumnieuws

De afdeling Ruinen heeft zelf dan nog wel geen Bloggers maar de vereniging NBV verzorgt zeer regelmatig een blog met nieuws, tips en imkerinformatie.

Kijken dus op:https://www.bijenhouders.nl/blog

Een WhatsApp groep van de afdeling wordt door ruim 40 leden inmiddels gebruikt. Voor meer informatie en het aanmelden kan een berichtje aan de secretaris worden gestuurd.

Geweldig die WhatsApp-groep, maar soms ook geweldig irritant. Door de berichtenstroom en de daarbij behorende etc. wordt je vaak gestoord in je bezigheden. De oplossing is die vervelende piepjes uit te schaken. Met onderstaande regels voor berichten maak je een WhatsApp-groep erg handig.

Meldingen uitzetten gaat als volgt: ga op de mobiel naar Instellingen en kies Algemeen, dan Toetsenbord en dan Meldingen uitschakelen. Je kunt dan op een vast moment naar je appjes kijken en ongestoord de dag doorkomen.

Verder is het handig bij het gebruik van de app je aan een aantal duidelijke regels te houden en wel de volgende:

  1. Beperk je tot dingen die voor de hele groep van belang zijn, dus geen persoonlijke berichten.
  2. Beperk je tot het onderwerp van de groep.
  3. Houd het zakelijk.
  4. Druk niet te snel op de enter-toets; lees je bericht nog een keer door en wacht 10 tellen tot je het bericht verstuurt,
  5. Gebruik geen smiley’s zoals duimpjes etc.
  6. Zet de auto-correctie uit, vaak geeft de computer al een woord voordat j klaar bent, het resultaat is dan vaak dat er wat anders staat dan je bedoelt. Auto-correctie uitschakelen gaat als volgt: open Instellingen – Algemeen – Toetsenbord – Auto-correctie: staan standaard aan op groen: verschuiven en het staat uit.
  7. Houd het bericht kort.

Het imkerforum is een platform voor imkers en bijenhouders alwaar informatie is te vinden en vraag- en antwoorden worden uitgewisseld over bijna alle imkerproblemen. Van bijen(soorten), werk- en teelt en bedrijfsmethodes, materialen, dracht, vraag- en aanbod, korfimkeren, TBH-imkeren, BD-imkeren, ziekten en plagen die de bijtjes lastig vallen, en over de producten die de bijen leveren en nog heel veel meer.

Inmiddels 25 jaren jong is het imkerforum een bron van kennis en ervaring voor aankomende en ervaren imkers. Maak er gebruik van het is voor ons allen beschikbaar.

En op faceboek zijn we inmiddels ook te vinden en met ruim 300 volgers kan ook eenieder die dat leuk vind zijn “digitale ei” kwijt.

Bereikbaar onder: Bijenhoudersvereniging Ruinen en Omstreken

.