Blog- App- en forumnieuws

De afdeling Ruinen heeft zelf dan nog wel geen Bloggers maar de vereniging NBV verzorgt zeer regelmatig een blog met nieuws, tips en imkerinformatie.

Kijken dus op:https://www.bijenhouders.nl/blog

Een WhatsApp groep van de afdeling wordt door veel leden inmiddels gebruikt. Voor meer informatie en het aanmelden kan een berichtje aan de secretaris worden gestuurd.

Het imkerforum is een platform voor imkers en bijenhouders alwaar informatie is te vinden en vraag- en antwoorden worden uitgewisseld over bijna alle imkerproblemen. Van bijen(soorten), werk- en teelt en bedrijfsmethodes, materialen, dracht, vraag- en aanbod, korfimkeren, TBH-imkeren, BD-imkeren, ziekten en plagen die de bijtjes lastig vallen, en over de producten die de bijen leveren en nog heel veel meer.

Inmiddels 25 jaren jong is het imkerforum een bron van kennis en ervaring voor aankomende en ervaren imkers. Maak er gebruik van het is voor ons allen beschikbaar.

En op faceboek zijn we inmiddels ook te vinden en met ruim 300 volgers kan ook eenieder die dat leuk vind zijn “digitale ei” kwijt.

Bereikbaar onder: Bijenhoudersvereniging Ruinen en Omstreken

.