Bijenziektes

  1. Varroabesmetting.

De belangrijkste bedreiging van onze bijen is helaas nog steeds de besmetting door de varroamijt. De varroamijt draagt zelf een aantal virussen met zich mee die zij overdragen op de bijen, het belangrijkste virus is het zgn. picornie virus, verwant aan het menselijk griepvirus volgens onderzoekers uit Israël. Dit virus zou de oriëntatiezin van de bijen aantasten hetgeen een verklaring zou kunnen zijn voor lege kasten na de winter. Verder paren de mannetjes en de vrouwtjes in een cel van de bijen, parasiteren hierop en krijgen 4/5 nakomelingen een broedcel: vooral in de zomer is besmetting dan er groot.

Varroamijten op een bijenlarve

Einde bijenseizoen, na de laatste dracht (m.u.v. de heide imkers) is de mogelijk om de bijen te behandelen tegen de Varroa. In deze broedloze-periode kan gebruik worden gemaakt van het druppelen of sublimeren met oxaalzuur. Een belangrijke periode om de bijen te bevrijden van de Varroa en hiermee de volken van een goede start te verzekeren voor een nieuw kalender/bijen-jaar. Voor informatie, vraag bij je vereniging naar de verschillende toepassingen bij de gezondheid- coördinator, je mentor of het bestuur die de juiste gebruiksmethoden kan vertellen.

Alle bijenhouders in Europa zijn op grond van Europese wetgeving verplicht Varroa te bestrijden. Er is een toestemming voor het gebruik van thymovar en apiguard tegen Varroa als diergeneesmiddel.
Mierenzuur en oxaalzuur zijn niet toegelaten, maar het gebruik ervan wordt (nog) gedoogd
.

Meldingen bijenziekte, spuitschade, of dode volken?

Bij vermoeden van schade door bespuiting kunt u rechtstreeks contact opnemen met de NVWA, dit kan via een meldformulier via info@nvwa.nl en/of via het contactcentrum op no.: 0900-0388 (lokaaltarief.)

Bij een (vermoedelijk) ziek of dood volk dient het bijengezondheidscoördinatieteam  te worden geïnformeerd. In overleg met hen worden de vervolgstappen besproken. Deze is bereikbaar via de coördinator van onze afdeling

Een overzicht van meerdere ziekten en een overzicht van bijengezondheid samengesteld door Job de Jonge :

Darmproblemen

Infectieziektes

Parasieten

Intoxicatie

Predatoren en plagen

Varroabehandelingen