Bijenboelavond

Vrijdag 24 maart was het weer zover! De Bijenboelavond in Ruinen.

Een verslag:

Op vrijdagavond 24 maart 2023 organiseerde onze vereniging weer de traditionele bijenboelavond in Zaal Kuik in Ruinen, deze bijenboelavond is een veiling van allerlei imkermateriaal dat ter verkoop wordt aangeboden. De voorbereiding begint al vroeg in het jaar met het aanschrijven van de media zodat het breed in de publiciteit komt, waarbij vooral de huis aan huis bladen in het Noorden belangrijk zijn. Tevens wordt RTV-Drenthe benaderd die hier soms op radio of TV aandacht aan besteden.

Verder is een belangrijk medium de agenda van de NBV in het blad Bijen dat 6 x per jaar verschijn , in de eerste nummers van Bijen staat het altijd prominent in terwijl het ook op de website van www.bijenhouders.nl staat, ook werd het dit jaar voor het eerst beschreven in het maandelijkse online nieuwsbulletin van de NBV waar de meeste imkers in NL zich voor hebben aangemeld. Ook wordt de veiling flink gepromoot via het Imkerforum en de social media via onze facebook account en  hier door velen geceeld.

De veiling begint op de donderdagavond voor de veiling dag; imkers die wat willen verkopen hadden hun spullen kunnen aanmelden bij  het bestuur en op de donderdagavond is de inbreng van de spullen. De veilingcommissie – bestaande uit het bestuur en de commissie voorlichting – neemt de goederen in en degene die de goederen inbrengt krijgt een formulier waarop de adresgegevens in het bankrekeningnummer moet worden ingevuld. Dit zodat de penningmeester de betalingen later kan afhandelen. Als alle inbrengers geweest zijn gat de commissie aan het werk door alles te administreren en uit te stallen achter het podium., waarna de kavellijsten etc. worden opgemaakt welke na afloop online naar de drukker gaan.

Op vrijdagavond is de zaal vanaf 18.30 uur open om alles te kunnen bekijken en rap stromen dan de bezoekers binnen, het was dit jaar weer een drukte van belang. De hebben ruime 100 personen kunnen verwelkomen uit echt heel Nederland, sommigen hadden er zelfs een overnachting in Zaal Kuik bij geboekt.

Om 20.00 uur nam een ieder zijn plekje in de zaal in na aan de deur een kavellijst met een lot te hebben gekocht met een biednummer. In een vlot tempo gingen de kavels van de hand, waarbij de laatste bieder het bord met zijn nummer omhoog stak waarbij het kavel was verkocht. Alle kavel die ter verkoop werden aangeboden werden aan de kopers getoond door de “opsteker”. Dit onder leiding van 2 panders, de boekhouding werd verzorgd door 2 notarissen die alles administreerden.

Na verkoop van het laatste kavel konden de kopers tegen contante betaling de goederen in groepen afhalen. Het was weer een zeer geslaagde avond met heel veel bijenspullen: slingers, kasten, aftapvaten, honingzeven, koninginnenteeltmateriaal, boeken, honingpotten, imkerkleding etc.

Maar bovenal is deze veiling een ontmoetingsmoment waar veel imkers traditioneel naar toe gaan en waar vriendschappen worden gesloten en worden herbevestigd, velen blijven tot in de late uurtjes kletsen alvorens huiswaarts te gaan.

En wij denken al aan de veiling van 2024

Op de veiling werd alles wat met bijen te maken heeft bij opbod verkocht. Denk aan bijenkasten, honingslingers, boeken, korven zowel antiek, oud en nieuw, voerbakken, potten, raampjes, bijenpak, etc., maar ook koninginnenteeltmateriaal, fruit-of bijenbomen; je kunt het zo gek niet bedenken of het is in de afgelopen ruim 25 jaren wel aangeboden geweest. Maar altijd weer afhankelijk van het aanbod, en dat wisselt per jaar.

Er worden geen bijenvolken, honing of bijenproducten aangeboden!

Voorafgaand kunnen alle kavels worden bekeken. Met een kavellijst die bij entree kan worden aangeschaft kan de koper een keuze maken van de spullen waar belangstelling voor is. Tevens ontvangt men dan een biedingsnummer die kan worden getoond tijdens de veiling. Alle aangeboden spullen worden verkocht aan de hoogste bieder van de getoonde kavel. Er wordt geen opgeld geheven, dus veiling/biedingsprijs is koopprijs. Na afloop van de veiling kunnen de gekochte artikelen tegen kontante betaling worden meegenomen. Voor enkele spullen zal een minimum startbedrag worden gevraagd.

En waar was de Boelavond? Natuurlijk weer in Zaal Kuik aan de Brink in Ruinen.

De zaal van HCR Kuik aan de Brink in Ruinen loopt al aardig vol tegen achten.

Boeldag 2022 is weer geweest met een goede opkomst en een aanbod van ruim 130 kavels werd klokslag 20.00 uur een aanvang genomen.

De dames van het welkomstteam voor de kavellijst met lotnummer.

Verslag van Herbert Mooij. Op vrijdag 25 maart 2022 konden we gelukkig weer een boelavond houden. Zoals gebruikelijk vond dit plaats in Zaal Kuik in Ruinen. Nadat dit 2 jaar niet plaats heeft kunnen vinden vanwege Covid, waren we heel blij dat het nu wel weer kon. Ook al was het nog maar de vraag of het wel door kon gaan, de lockdown en mondkapjes waren immers nog maar net verdwenen. De opkomst was heel goed te noemen, we schatten dat er 80 bezoekers zijn geweest, met flink wat verschillende bieders in de zaal. Veel biedingen door pas begonnen imkers, die op deze manier mooi aan hun imkerspullen konden komen. De circa 130 kavels gingen dan ook bijna allemaal van de hand, mede dankzij veilingmeesters Willem Wobben en Roel Broekman. Elly van Zanten hield de afgehamerde biedingen bij, zodat de spullen aan het eind van de avond van eigenaar wisselden.

Het bleef nog lang “gezellig onrustig” in zaal Kuik aan de Brink in Ruinen. Tot 24 maart 2023 maar weer.